Styrelse

Ordförande: Ingemar Thiblin

Vice ordförande och ansvarig för SRF:s hemsida: Brita Zilg

Facklig sekreterare och firmatecknare: Carl Söderberg

Vetenskaplig sekreterare: Carl Johan Wingren

Övriga ledamöter: Ann-Sofie Ceciliason och Gisela Pettersson