Styrelse

Ordförande: Carl Johan Wingren

Vice ordförande : Anders Eriksson

Facklig sekreterare och firmatecknare: Michèle Bentz

Vetenskaplig sekreterare: Henrik Druid

 

Skattmästare och facklig sekreterare: Lydia Kahn

Ledamot med särskild inriktning på ST-utbildningsfrågor: Emilia Byström