Styrelse

Ordförande: Carl Johan Wingren

Vice ordförande : Anders Eriksson

Facklig sekreterare och firmatecknare: Michèle Bentz

Vetenskaplig sekreterare och ansvarig för SRF:s hemsida: Brita Zilg

Ledamot: Lydia Kahn

Ledamot med särskild inriktning på ST-utbildningsfrågor: Emilia Byström