Specialistutbildning

Som legitimerad läkare i Sverige får du söka en utbildningstjänst som ST-läkare vid en av Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska enheter, som är lokaliserade till Stockholm, Göteborg, Lund, Linköping, Uppsala och Umeå.  ST-tjänster utannonseras av Rättsmedicinalverket efter enheternas behov.

Tjänstgöringen som ST-läkare är minst 5,5 år under handledning av en specialist i rättsmedicin.  Om man har relevant tidigare utbildning eller erfarenhet, kan denna eventuellt tillgodoräknas och tjänstgöringstiden förkortas. Ett individuellt utbildningsprogram formuleras med i samråd mellan ST-läkaren, huvudhandledaren, enhetschefen och studierektorn, strukturerat med olika delmål enligt Socialstyrelsens krav och Svensk Rättsmedicinsk Förenings rekommendationer (mer information hittar du här, Rättsmedicin hittar du på sidan 333).

Under tjänstgöringen ska samtliga delmål uppfyllas, vilket kräver bland annat deltagande i enhetens dagliga verksamhet, deltagande i flera interna och externa ST-kurser, randning inom klinisk patologi mm, samt genomförande av ett implementerings- och förbättringsarbete. ST-läkaren utvecklar under sin tjänstgöring ledarskaps- och kommunikationsfärdigheter och arbetar inom relevanta etiska och juridiska ramar för den rättsmedicinska specialiteten.