Nyhet!

Svensk Rättsmedicinsk Förening inbjuder till ett lunch-webinarium

den 28 maj kl 12.10-12.50 där rättsläkaren Carl Winskog berättar

om sina erfarenheter med fokus på våra möjligheter till en

internationell karriär!

Läs mer här: Inbjudan webinarium SRF 

 

Vad gör SRF?

• verkar för att befrämja rättsmedicinens utveckling i Sverige

• bevakar och granskar kunskapsutvecklingen inom kompetensområdet för rättsmedicin med syftet att utveckla området utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet

• bevakar det rättsmedicinska kompetensområdet inom Sverige.
anordnar kurser och seminarier inom kompetensområdet för den rättsmedicinska specialiteten.

• utgör remissinstans för statliga utredningar och förslag

• befrämjar ST-utbildningens kvalitet genom utarbetande av mall för individuellt utbildningsprogram och samordning av SPUR-inspektioner

• befrämjar interkollegialt utbyte genom regelbundna nationella möten

• ger kompetensmässigt stöd till forskning inom ämnesområdet rättsmedicin