Välkommen på webinarium 3 oktober 2022!

Svensk Rättsmedicinsk Förening inbjuder härmed till höstens första webinarium den 3/10 kl. 15-16 där Erik Lindeman presenterar ett fall där antimon har påvisats i en hög halt i blodet. Fallet har fått en del medial uppmärksamhet. Erik Lindeman har varit inkopplad för att uttala sig om giftet och kommer att presentera sin kunskap och erfarenhet kring antimon.  Läs mer

Vad gör SRF?

• verkar för att befrämja rättsmedicinens utveckling i Sverige

• bevakar och granskar kunskapsutvecklingen inom kompetensområdet för rättsmedicin med syftet att utveckla området utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet

• bevakar det rättsmedicinska kompetensområdet inom Sverige.
anordnar kurser och seminarier inom kompetensområdet för den rättsmedicinska specialiteten.

• utgör remissinstans för statliga utredningar och förslag

• befrämjar ST-utbildningens kvalitet genom utarbetande av mall för individuellt utbildningsprogram och samordning av SPUR-inspektioner

• befrämjar interkollegialt utbyte genom regelbundna nationella möten

• ger kompetensmässigt stöd till forskning inom ämnesområdet rättsmedicin