Medlemsinfo

Som medlem i SRF får du

  • möjlighet att tillsammans med dina rättsläkarkollegor i landet verka för det rättsmedicinska ämnesområdets integritet
  • möjlighet att enkelt följa rättsmedicinens internationella utveckling och få översikt över internationella fortbildningsmöjligheter
  • möjlighet att vara med och aktivt påverka SRF:s arbete för ST-utbildning, fortbildning och ämnesområdets utveckling i Sverige

Medlemsavgiften är för närvarande 100 kr per år och debiteras via Läkarförbundet för den som är medlem.